אגודות מקצועיות

אגודת בית ההנדסאי והטכנאי

האגודה נוסדה בשנת 1976 ומטרתה לארגן ולקיים פעולות לקידומם המקצועי, חברתי, תרבותי, חינוכי וליצור ולטפח קשרים ויחסים חברתיים ותרבותיים בין חברי העמותה.

אגודת בית ההנדסאי והטכנאי

במסגרת שיתוף הפעולה בין ארגון ועד הטכנאים וההנדסאים לאגודת בית ההנדסאי והטכנאי והעמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי
אנו שמחים להביא לידיעת ציבור ההנדסאים והטכנאים את המידע הבא

אגודת בית ההנדסאי והטכנאי והעמותה לקידום ההנדסאי הינן עמותות מקצועיות להנדסאים וטכנאים שמטרתן העיקרית
לארגן ולבצע פעילויות לקידומם המקצועי, חברתי ותרבותי של חבריהן

הנכם זכאים להיות חברים בשתי אגודות/עמותות
1. אגודת בית ההנדסאי והטכנאי
2. העמותה לקידום ההנדסאי והטכנאי 


כחברים בכל אחת מהעמותות הנ"ל הנכם זכאים לצאת לסמינר במלון בארץ או לסמינר בחו"ל אחת לשנה,
במחיר אטרקטיבי ובסבסוד של 400 ₪ מכל עמותה לסמינר וסבסוד נמוך יותר לפעילויות אחרות.
כמו כן, הנכם זכאים להשתתף בימי עיון, קורסים במכללת "אתגר" תל אביב, וסיורים חד/דו-יומיים.
דמי החבר הינם חד שנתיים לכל עמותה.

דמי החבר עומדים על 401 ₪ לשנת חברות ודמי החבר לגמלאים הינם מופחתים ועומדים על סך 222 ₪ לשנת חברות. 
חברים נהנים מצבירת 335 נקודות נקודות בכל שנה, בכל עמותה. 
הגמלאים נהנים מצבירת 175 נקודות בכל שנה, בכל עמותה. 
ניתן את הנקודות לצבור ולהשתמש בהן למימון תשלום לסמינר ו/או כל פעילות אחרת מטעם כל אחת מהעמותות (כל נקודה = 1₪) 
אנו ממליצים לכם להצטרף כחברים וליהנות מפעילויות שתי העמותות. 

לפרטים נוספים ניתן לצפות באתר האגודה: https://www.beithandesai.org.il 
או בשיחה בטל' 7653100-03 במשרדי האגודה.
או בטלפון 6397151-03 העמותה לקידום ההנדסאי. 

נשמח לעמוד לרשותכם

בהסכם הקרוב, הבא עלינו לטובה עלות האגודה תמומן ע״י ההנהלה.